Polityka prywatności

1 .Postanowienia ogólne

Niniejszy załącznik reguluje politykę stosowaną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTIM Anna Filozof-Nieścior z siedzibą przy ul. 3 Maja 26A, 55-200 Oława (dalej: Administrator), w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Użytkowników. Podczas korzystania z witryny internetowej www.artim.eu, której administratorem jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTIM Anna Filozof-Nieścior nie jest wymagane podawanie jakichkolwiek danych osobowych. Ponadto treści zamieszczone na Stronie Internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta świadczenia usług lub sprzedaży produktów.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTIM Anna Filozof-Nieścior zastrzega sobie prawo do zmiany i poprawiania informacji zawartych na Stronie Internetowej bez uprzedniego informowania o tym jej Użytkowników.


2. Dane osobowe – ochrona i przetwarzanie

Dane osobowe wykorzystywane są w przypadku wypełnienia Formularza rejestracyjnego. Administratorem danych i podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do celów rejestracyjnych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTIM Anna Filozof-Nieścior, z siedzibą przy ul. 3 Maja 26 A, 55-200 Oława. Przesłane w ten sposób dane osobowe obejmują swoim zakresem: imię, nazwisko, firma, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu. Każda z osób której dane są przetwarzane ma prawo wyglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Powierzone Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTIM Anna Filozof-Nieścior dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, tj.:
- Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zmianami); - Rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Przesłane Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu ARTIM Anna Filozof-Nieścior dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku:
- wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, - przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

Ponadto materiały reklamowo–promocyjne wysyłane są Użytkownikom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).


3. Cookies (Ciasteczka) oraz adres IP

Strona internetowa www.artim.eu wykorzystuje tzw. "cookies", czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na dysku twardym klienta. Dzięki temu może uzyskiwać podstawowe informacje o tym, jak często klient odwiedza serwis, jakie jego elementy najbardziej go interesują, itp. (adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty, źródło wejścia). Informacje te wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących popularności strony internetowej. Każda osoba ma prawo do odmowy zapisywania plików "cookies" na swoim komputerze. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików "cookies".

Strona www.artim.eu korzysta z Remarketingu z Google Analytics do reklamowania swoich produktów online. Zastrzegamy prawo do wykorzystania wszystkich sposobów docierania do odbiorców dostępnych w Google AdWords: odbiorcy o podobnych zainteresowaniach, niestandardowi odbiorcy o podobnych zainteresowaniach, odbiorcy na rynku, podobni odbiorcy, cechy demograficzne, lokalizacja, remarketing. Każda osoba może zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w swojej sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam. Klient może też całkowicie zablokować Google Analytics poprzez zainstalowanie dodatku do swojej przeglądarki, który zablokuje jego działanie. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTIM Anna Filozof-Nieścior nie zbiera żadnych poufnych informacji o swoich gościach.


4. Postanowienia końcowe

Jeżeli na stronie internetowej serwisu www.artim.eu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTIM Anna Filozof-Nieścior stron internetowych, to Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTIM Anna Filozof-Nieścior nie może odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres: kontakt@artim.eu


5. Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTIM Anna Filozof-Nieścior - kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie w całości lub też w części, w jakimkolwiek medium bez oficjalnej zgody właściciela jest zabronione.